A Mikulás története


December 6-a Miklós vagyis a Mikulás napja. A gyermekek és a felnőttek is örömmel várják a fehér szakállú jóságos Mikulást. A gyerekek izgatottak az ajándékok miatt, mi felnőttek pedig azért, mert visszacsempészi gyerekkorunk emlékeit, amikor gyermeki lélekkel mi is izgatottan vártuk a Mikulást.
De vajon tudjuk-e, hogy mi is a Mikulás ünnepének története? A legenda szerint Szent Miklós Kr. u. 270-ben született egy gazdag család gyermekeként Patara városában Kis-Ázsiában. Sajnos a városban járvány tört ki, és korán árvaságra jutott. Mivel jómódú családból származott, óriási vagyont örökölt és a nagybátyjához költözött egy kolostorba. Az itteni élet annyira megtetszett neki, hogy ő maga is a papi hivatást választotta. Mérhetetlen jósága, szeretete és segítőkészsége messze földön híres volt.
Egész életét a tanításnak és mások megsegítésének szentelte. A szeretet és a jóság hírnöke volt és ezt adta tovább gyerekeknek, felnőtteknek. Életének legfontosabb feladata a tanítás volt. Amikor éhínség pusztított, az egyház egész vagyonát az emberek megsegítésére fordította.
Az egyik legismertebb köré kapcsolódó legenda, egy elszegényedett családhoz kötődik, akik a kolostor mellett laktak. Az öregembernek 3 lánya volt, és mindannyian eladósorba kerültek, de mivel olyan nagy szegénységben éltek, a három lány azon tanakodott, hogy vajon melyikőjük adja el magát rabszolgának, hogy a többi testvérét segítve a pénzzel, azok férjhez tudjanak menni. Miklós püspök épp akkor ment el a házuk előtt, és a nyitott ablakon meghallotta a beszélgetést. Mivel egész életét a mások segítése vezérelte, visszament a kolostorba, aranypénzt vett magához és ezt az arannyal megrakott keszkenőt bedobta a kis ház ablakán.
Ezt következő évben is megismételte ugyanezen a napon, hogy a második lányt is segítse. Ők gyorsan kiszaladtak, hogy megnézzék, ki a titokzatos jótevő és egy piros ruhába öltözött öregembert láttak osonni a sötétben.
Ám a harmadik évben, amikor a harmadik leányt is meg akarta segíteni, olyan dermesztő hideg volt, hogy a kis ház ablakát zárva találta. Ekkor az az ötlete támadt, hogy felmászik a ház tetejére és a kéményen keresztül dobja be az aranypénzt. A legkisebb leány pont ekkor tette be száradni a harisnyáját a kandallóba és így az aranypénzzel teli keszkenő éppen oda esett. Ekkor már mint Tél-Apót emlegették, aki ajándékot osztogat az embereknek. Később azonban kiderült, hogy ki is a Tél-Apónak nevezett csodálatos jótevő, ugyanis a harmadik leány aranyai között egy olyan aranyénz lapult, amit az egyik helyi kereskedő adott Miklós püspöknek. Mivel minden év 5-én este megajándékozta a gyerekeket mindenféle finomsággal, a nép Noel Babának vagyis Ajándékozó Apának nevezte el.
Sajnos a keresztényüldözések idején őt sem kímélte a sors. Elfogták, megkínozták de kivégezni nem merték. Úgy tartják, hogy a lelkét angyalok vitték el arra a helyre, amely végső nyughelyéül szolgál a végtelenül jóságos Miklós püspöknek. Lelkének tisztaságából erről a helyről egy tiszta forrás ered, ahonnan lelkének minden jóságával és szeretetével minden évben ugyanazon a napon, névnapjának előestéjén elküldi utódát a Mikulást, a gyerekekhez.

Leave your vote

Comments

0 comments

Previous Az elefánt mama bemutatta kölykeit az embercsaládjának
Next Isten hozott Égivándor! Megérkezett Zoltán a gemenci fekete gólya